■Member


Staff

Professor

Associate Professor

  Takeshi Okuyama

Office Administrator

  Kana Osaki

Affiliate Professor

  Yoshikatsu Tanahashi


Students

D3

  Hiroshi Nagai

D2

  Minori Osawa (Kakizawa)

D1

  Shohei Ikeda

M2

  Jin Oizumi

  Takuya Katagiri

  Semin Kang

  Hikaru Kumagai

  Kouhei Kobayashi

  Ryou Narui

M1

  Goushiro Isozaki

  Yudai Okamae

  Masashige Hirata

B4

  Sho Saito

  Hirokazu Hashimoto

  Shinya Watanabe

B3

  Daiki Takeuchi

  Ryoma Tamura

  Keisuke Watanabe

COLABS

  Ibai Gorordo Fernandez

Research Student

  Shouchen Dong

JYPE

  Yuichi James Sato

© 2013 Tanaka Lab. All rights reserved. Site maintenanced by hp_master.